Årets brasaftonkvällar i Norra Möckleby hembygdsstuga har börjat. Första gäst var Seppo Ekelund. Med stor kunskap och många bilder tog han med besökarna till de tre baltiska länderna öster om Öland. Långt från turiststråken ut på landsbygden finns ett landskap med stora myrar och många sjöar. På många sätt likt våra trakter men ändå så olika. Genom sitt arbete med olika naturprojekt har Seppo Ekelund bott och arbetat i dessa länder vid flera tillfällen och skaffat sig en gedigen kunskap som kom åhörarna till del denna kväll.

Nästa brasafton är den 4 febr. Då kommer Torsten Kellander och berättar om sin trädgård, hans plats mellan ute och inne.  

                                                                                             

Bildtext: Seppo Ekelund framför brasan i hembygdsstugan.