Liksom tidigare år bjuder hembygdsföreningen i Norra Möckleby på en serie brasaftonkvällar i början av året. I hembygdsstugans källare är brasan tänd och en inbjuden gäst underhåller med ett eget program. Den 21 jan. visar Seppo Ekelund bilder från Baltikum och den 4 febr. berättar Torsten Kellander om tankar kring sin trädgård. Björn Jäderås talar om sin konst skapad i hetta i den småländska skogen den 18 febr. och Kiki Lundh låter stenar och runstenar berätta sin spännande historia den 3 mars. Under rubriken Din ödmjuka resa till framgång talar Helena Tinnert om livets möjligheter den 17 mars som är årets sista brasafton.                                                                                                          Marianne Johansson

Bildtext: Hembygdsgården i Norra Möckleby