Efter en dag fylld av oförutsedda vedermödor kom Peter Danielsson, historiker på länsmuseet, till Norra Möckleby hembygdsförenings brasafton på tisdagen. Ämnet för kvällen var jakten på Öland i historiskt perspektiv.

Peter är en mycket god berättare och publiken fick följa med på en resa från den tid då viltet var till för alla fram till djurgårdsinrättningens avskaffande 1801. När Gustaf Vasa fick makten bestämde han att viltet skulle tillhöra kungen. Johan III bestämde att de öländska hundarna skulle vara trebenta. Från slutet av 1600-talet var alla skjutvapen förbjudna. Karl X byggde muren som finns vid Ottenby för att hålla de kungliga hjortarna instängda. Tjuvjakten upphörde nog aldrig och det är osäkert om någon sett trebenta hundar.

Nästa brasafton, den 5 mars, bjuder på en resa i nutid. Det är Ingegerd Johansson som i ord och bild tar oss med till Australien och Nya Zeeland.

Marianne Johansson

Peter Danielsson