Boken beskriver vardagen i
bygden 1950 till nutid.