Från farfar till barnbarn, kärleken till,
och intresset för, hästar är lika stor. Generationerna igenom.

Jan-Erik Larsson, Torslunda, gästade hembygdsföreningen
i Norra Möckleby på en brasafton och berättade med stor kunskap om hästens
historia. På Öland har det funnits en egen ras, Ölandshästen. Den sista,
Lilly, fanns hos Jan-Eriks farfar i Kåtorp. Eftersom hästar var en
handelsvara finns rasen nu åter på Stall Torslunda Gård genom
kontakter med Estland.

Med fina bilder och bra förklaringar fick
åhörarna veta mycket om den lilla starka hästens särart.

Till glädje för familjen lever
hästintresset vidare från barn till barnbarn.

Nästa brasafton, den 20 februari, blir det
filmkväll. Det är Anders Lindeborg som kommer och visar sin film från
Norra Möckleby.

Jan-Erik Larsson berättade om hästar