Brasan brinner trivsamt och lokalen är
mycket välfylld när hembygdsföreningen bjuder in till filmkväll. Det är Anders
Lindeborg som under några år (1988-91) filmat jordbruksåret i socknen. Vi får
följa tiden från vårplöjningen i mars, genom sådd och skörd, till arbetena
under senhösten. Mycket är sig likt men traktorerna och redskapen har
förändrats. Flera av förarna är fortfarande i arbete men har fått några år till
på nacken. För dessa var igenkänningen till stor glädje och för de unga
i publiken var det förändringen som skett under trettio år. Det är
en kulturgärning som Anders Lindeborg utfört med sin dokumentation. Tiden
förändras snabbt och vi glömmer lätt hur det såg ut bara för ett antal år
sedan.

Något annat som håller på att glömmas är
att vi haft en järnväg på Öland. Den 6 mars ges möjlighet att återuppleva det
då Svante Wennberg kommer och berättar och visar bilder om Ölands järnväg.

Marianne Johansson Anders Lindeborg