En 100-åring firas

Svenska flaggans dag har firats den 6
juni sedan 1916. Efter att ha varit nationaldag sedan 1983 blev dagen helgdag
2005. Ledigheten och det vackra vädret lockade som vanligt mycket folk,
både sockenbor och långväga gäster, till hembygdsgårdens trädgård i Norra
Möckleby. När flaggan hissats och de församlade sjungit nationalsången och
ölandssången vidtog förmiddagskaffet och en stunds trevlig samvaro. I år,
precis som tidigare år, bjöd Melvin Selander på ett
uppskattat inslag av sommarvisor på munspel.

Bildtext 2865: Estone och Tage hjälps åt
att hissa flaggan.

Bildtext 2860: Förmiddagskaffe vid
långborden.