Höstens studiecirkel i Norra Möckleby Hembygdsförening har som uppgift att samla foton, material och berättelser till en ny hembygdsbok. För att få inspiration och hjälp med insamlandet och dokumentationen av detta fick man stöd av Ann-Charlotte Magnusson och Eva Gustavsson som, inom ramen för ett LONA-projekt, fanns på plats i hembygdsstugan i söndags eftermiddag. Det var många sockenbor som kom med foton för att få dem scannade. Det är viktigt att man på detta sätt kan spara och förmedla berättelser och bilder till kommande generationer. De äldre sockenborna är till en ovärderlig hjälp med att reda ut vad som finns på bilderna och fakta bakom. Tillsammans har vi en stor skatt att ösa ur.

Bildtext AnnCharlotte: Ann-Charlotte Magnusson och Eva Gustavsson tar emot bilder från Rut Johansson.

Bildtext Torbjörn: Stanley Andersson, Torbjörn Åhlund och Ivar Gustafsson markerar betydelsefulla platser i socknen.